ارز نیما

خرید ( حواله ) قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار آمریکا 253575 (1.08%) 2706 253575 253575 ۰۸:۳۳:۰۶
یورو 307307 (0.41%) 1267 307307 307307 ۰۸:۳۳:۰۶
درهم امارات 68680 (1.23%) 837 68680 68680 ۰۸:۳۳:۰۶
روپیه هند 3640 (0.05%) 2 3640 3640 ۰۸:۳۳:۰۶
لیر ترکیه 34700 (0%) 0 34700 34700 ۱۷ دی
روبل روسیه 3348 (0%) 0 3348 3348 ۲۳ دی
یوان چین 39611 (0.7%) 279 39611 39611 ۰۸:۳۳:۰۶
وون کره جنوبی 234000 (0%) 0 234000 234000 ۱۱ دی
فرانک سوئیس
ین ژاپن 240700 (0%) 0 240700 240700 ۱۰ دی
دلار کانادا
پوند انگلیس
کرون سوئد
کرون نروژ
دینار عراق 17180 (0%) 0 17180 17180 ۲۲ دی
دلار استرالیا 76543 (0%) 0 76543 76543 ۳۱ مرداد
فروش ( حواله ) قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار آمریکا 250570 (0.55%) 1390 250570 250570 ۰۸:۳۳:۰۶
یورو 309310 (1.47%) 4537 309310 309310 ۰۸:۳۳:۰۶
درهم امارات 69388 (0.36%) 251 69388 69388 ۰۸:۳۳:۰۶
روپیه هند 3638 (3.06%) 108 3638 3638 ۰۸:۳۳:۰۶
لیر ترکیه 34820 (0%) 0 34820 34820 ۲۳ دی
روبل روسیه 3465 (3.74%) 125 3465 3465 ۰۸:۳۳:۰۶
یوان چین 39917 (0.1%) 39 39917 39917 ۰۸:۳۳:۰۶
وون کره جنوبی 238000 (0%) 0 238000 238000 ۲۲ دی
فرانک سوئیس 139469 (0%) 0 139469 139469 ۱ تیر
ین ژاپن 250298 (0%) 0 250298 250298 ۹ دی
دلار کانادا 97425 (0%) 0 97425 97425 ۱ تیر
پوند انگلیس 166158 (0%) 0 166158 166158 ۱ تیر
کرون سوئد
کرون نروژ
دینار عراق 18182 (0%) 0 18182 19182 ۳ دی
دلار استرالیا 90622 (0%) 0 90622 90622 ۱ تیر

دلار نیما / حواله خرید

 • نرخ فعلی : 253,575
 • بالاترین قیمت روز : 253,575
 • پایین ترین قیمت روز : 253,575
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 253,575
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 250,869
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,706
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
253,575 ریال 08:33:06

یورو نیما /حواله خرید

 • نرخ فعلی : 307,307
 • بالاترین قیمت روز : 307,307
 • پایین ترین قیمت روز : 307,307
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 307,307
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 308,574
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,267
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
307,307 ریال 08:33:06

دلار نیما / حواله فروش

 • نرخ فعلی : 250,570
 • بالاترین قیمت روز : 250,570
 • پایین ترین قیمت روز : 250,570
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 250,570
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 251,960
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,390
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
250,570 ریال 08:33:06

یورو نیما / حواله فروش

 • نرخ فعلی : 309,310
 • بالاترین قیمت روز : 309,310
 • پایین ترین قیمت روز : 309,310
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 309,310
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 313,847
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,537
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
309,310 ریال 08:33:06

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 254,845
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,275 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 255,556
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4,986 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 256,841
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6,271 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 229,807
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 20,763 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 9.03%

ارز مبادله ای :